Siemens
Bellman
Bellman Audio
ACS

Yleistietoa kuulosta ja kuulon kuntoutuksesta

Katso video MTV3 Katsomossa

Katso MTV3:n Studio55 ajankohtaisohjelma kuulosta ja kuulokojeista.
Asiantuntijavieraana Kuulotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakala.Kuulon heikkenemiseen voi olla useita syitä, jotka yleensä selviävät korvalääkärin ja kuulontutkijan tutkimuksissa. Kuulon huononeminen voi johtua korvan, kuulohermon tai keskushermoston vaurioista, rappeutumisesta tai sairauksista. Kuulon huononemisen aste ja syy voidaan määrittää tekemällä perusteellinen kuulontutkimus. Kuulontutkimuksen suorittaa kuulontutkija ja lopullisen diagnoosin suorittaa korvalääkäri. Tutkimustuloksien perusteella laaditaan aina henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Useimmiten kuulovikaa pystytään kuntouttamaan kuulokojeiden avulla.

Ikääntyminen on yksi yleisimmistä ikäihmisiä koskettavista terveysongelmista. Yli 75-vuotiaista jopa kahdella kolmasosalla on kuulovaikeuksia, ja heistä joka kolmannes tarvitsee kuulon kuntoutusta. Sisäkorvassa ja kuulohermossa tapahtuvia rappeutumis-muutoksia kutsutaan ikähuonokuuloisuudeksi. Ikähuonokuuloisuuden vaikutukset tulevat yleensä esiin yli 70 vuoden iässä korkeiden äänien kuulemisen heikkenemisenä. Ensimmäisiä oireita voi olla vaikeata havaita itse, koska kuulo heikkenee vähitellen ja useiden ikääntyneiden on vaikea myöntää kuulon heikentyneen.

Toinen yleinen syy kuulonalenemiseen on meluvamma. Meluvamma voi kehittyä vähitellen vuosien varrella tai sitten hyvinkin äkillisesti, riippuen melualtistuksen määrästä ja kestosta. Kuuloviat ovat koko väestön yleisempiä terveysongelmia. Joidenkin tutkimusten mukaan huonokuuloisia on aikuisväestöstä noin 15 prosenttia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 18–20 prosenttia. Suomessa kuulovammaisia arvioidaan olevan noin 740 000. Heistä noin 290 000 tarvitsee kuulon kuntoutusta. Kuulokojeesta arvioidaan olevan apua 90 prosentille huonokuuloisista. Huonontuneeseen kuuloon ei tarvitse tyytyä, eikä sitä tarvitse hävetä. Nykyaikaiset kuulokojeet muistuttavat ulkomuodoltaan kuin mitä tahansa kommunikointilaitteita ja markkinoilta on saatavilla myös paljon erilaisia kuulon apuvälineitä, jotka auttavat havaitsemaan kodin tärkeät merkkiäänet. Kuulokojeet ja kuulon apuvälineet tutkitusti parantavat huonokuuloisten ihmisten elämänlaatua.

Kun huomaat kuulosi heikentyneen, ota yhteyttä ja varaa aika kuulontutkimukseen.