Siemens
Bellman
ACS

Yleistietoa kuulosta ja kuulon kuntoutuksesta

Katso video MTV3 Katsomossa

Katso MTV3:n Studio55 ajankohtaisohjelma kuulosta ja kuulokojeista.
Asiantuntijavieraana Kuulotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakala.


Kuulon heikkenemiseen voi olla useita syitä, jotka yleensä selviävät korvalääkärin ja kuulontutkijan tutkimuksissa. Kuulon huononeminen voi johtua korvan, kuulohermon tai keskushermoston vaurioista, rappeutumisesta tai sairauksista. Kuulon huononemisen aste ja syy voidaan määrittää tekemällä perusteellinen kuulontutkimus. Kuulontutkimuksen suorittaa kuulontutkija ja lopullisen diagnoosin suorittaa korvalääkäri. Tutkimustuloksien perusteella laaditaan aina henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Useimmiten kuulovikaa pystytään kuntouttamaan kuulokojeiden avulla.

Ikääntyminen on yksi yleisimmistä ikäihmisiä koskettavista terveysongelmista. Yli 75-vuotiaista jopa kahdella kolmasosalla on kuulovaikeuksia, ja heistä joka kolmannes tarvitsee kuulon kuntoutusta. Sisäkorvassa ja kuulohermossa tapahtuvia rappeutumis-muutoksia kutsutaan ikähuonokuuloisuudeksi. Ikähuonokuuloisuuden vaikutukset tulevat yleensä esiin yli 70 vuoden iässä korkeiden äänien kuulemisen heikkenemisenä. Ensimmäisiä oireita voi olla vaikeata havaita itse, koska kuulo heikkenee vähitellen ja useiden ikääntyneiden on vaikea myöntää kuulon heikentyneen.

Toinen yleinen syy kuulonalenemiseen on meluvamma. Meluvamma voi kehittyä vähitellen vuosien varrella tai sitten hyvinkin äkillisesti, riippuen melualtistuksen määrästä ja kestosta. Kuuloviat ovat koko väestön yleisempiä terveysongelmia. Joidenkin tutkimusten mukaan huonokuuloisia on aikuisväestöstä noin 15 prosenttia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 18–20 prosenttia. Suomessa kuulovammaisia arvioidaan olevan noin 740 000. Heistä noin 290 000 tarvitsee kuulon kuntoutusta. Kuulokojeesta arvioidaan olevan apua 90 prosentille huonokuuloisista. Huonontuneeseen kuuloon ei tarvitse tyytyä, eikä sitä tarvitse hävetä. Nykyaikaiset kuulokojeet muistuttavat ulkomuodoltaan kuin mitä tahansa kommunikointilaitteita ja markkinoilta on saatavilla myös paljon erilaisia kuulon apuvälineitä, jotka auttavat havaitsemaan kodin tärkeät merkkiäänet. Kuulokojeet ja kuulon apuvälineet tutkitusti parantavat huonokuuloisten ihmisten elämänlaatua.

Binauraalinen kuulo ja kuulonkuntoutus.
Kahdella korvalla kuulemisen hyödyt.

Luonto antoi ihmisille kaksi korvaa syystä. Niiden symmetrinen asettelu ja yhteistyö mahdollistaa toimivan havaintokyvyn ja kommunikaation. Jos toisen tai molempien korvien toimivuus heikkenee, kuulemisesta ja kommunikaatiosta tulee merkittävästi vaikeampaa. Monissa tapauksissa kuulokojeet voivat pitää haitalliset kuulonaleneman vaikutukset poissa. Yli 80 % huonokuuloisista kärsii kuulonalenemasta molemmissa korvissa. Heille tulisi tarjota kuulokojeet molemmin puolin.


Miksi binauraalinen kuulo on tärkeää

Binauraalinen äänen havaitseminen mahdollistaa aivojen vastaanottaa tarvittava tieto, jotta ne voivat muun muassa suodattaa tarpeettoman hälinän pois, keskittyä tiettyyn puhujaan puheenhälinän keskellä ja paikallistaa äänilähteen suunta. Binauraalisen kuulon hyödyt ja edut käyvät selviksi seuraavien faktojen perusteella.


Binauraalinen äänen vahvistuminen

Isoin hyöty binauraalisuudesta on luultavasti äänen vahvistuminen, jonka ansiosta äänen tullessa molempiin korviin yhtä aikaa, ääni kuullaan voimakkaampana. Tämän vuoksi kuullaan myös ne äänet, joita yksi korva yksinään ei kuulisi. Esimerkiksi äänet, jotka kuullaan vaivalloisesti yhdellä korvalla lähietäisyydeltä voidaan kuulla hyvin kahdella korvalla pidemmänkin matkan päästä.


Binauraalinen taustahälinän erottelu

Tilanteissa, joissa on taustahälinää ja/tai sekoittavaa melua, kuuleminen helpottuu niin sanotun peitetasoerotuksen ansiosta. Aivot käyttävät molemmista korvista saatavaa tietoa äänen ajasta ja voimakkuudesta suodattamaan halutut äänisignaalit ei-toivotuista.  


Äänilähteen paikallistaminen

Äänilähteen paikallistamisella on iso merkitys arkielämässä. Sen avulla kuuleva ihminen pystyy keskittymään keskustelukumppaniin meluisassa ympäristössä, seurata keskustelua useiden ihmisten välillä tai tunnistaa ajoissa mahdollisia hälytysääniä. Tämä kyky on erityisen tärkeä liikenteessä. Esimerkiksi henkilö, joka ei osaa arvioida, mistä suunnasta tööttäävä auto on tulossa, ei osaa myöskään välttämättä väistää vaaraa ajoissa.

Pään varjostus ilmiö

Ääni muuttuu sitä heikommaksi mitä kauempaa se tulee. Korkeat äänet vaimenevat matalia enemmän niiden lyhyiden ääniaaltojen vuoksi. Jos ääni saavuttaa ensin vasemman korvan, sen kulkeutumista oikeaan estää väliin jäävä ääntä varjostava pää. Täten oikea korva aistii äänen hiljaisempana kuin vasen. Jos tämä ilmiö kärsii, sillä on negatiivinen vaikutus kuulokykyyn.


Bilateraalisen kuulonkuntoutuksen hyödyt

Noin 80 % kaikista potilasta ovat sopivat bilateraaliseen kuulonkuntoutukseen. Jos vain toinen korva on varustettu kuulokojeella, hyöty siitä on rajallinen ja kuuleminen edelleen usein epätyydyttävää. Tämän vuoksi kuulokoje saattaa jäädä kokonaan käyttämättä tai turhan vähälle käytölle ja huonokuuloinen eristyy entisestään. Bilateraalinen kuulonkuntoutus sen sijaan tarjoaa kuuntelumukavuutta, jonka takia kojeita käytetään enemmän ja tyytyväisyys kasvaa.

Parempi äänenlaatu

Kaksi kuulokojetta laajentaa kuulemisen kenttää 180 asteesta 360 asteeseen, jolloin saadaan tasapainoinen signaalin tunnistus (stereovaikutus). Lisäksi yksittäisiä kuulokojeita bilateraalisesti ei tarvitse vahvistaa niin paljoa miellyttävän kuuntelutason saavuttamiseksi. Tämän ansiosta paristonkulutus pienenee, mutta myös äänenlaatu paranee ilman kovien äänien aiheuttamaa vinkumista ja säröä.


Kuulokyvyn palauttaminen

Aistielimen toimivuus on riippuvainen siitä miten säännöllisesti sitä ärsytetään. Jos korvat eivät saa tarpeeksi ääniärsykkeitä – eritoten elämän ensimmäisiä vuosina – kuuloelimet eivät kehity normaalisti. Tällä taas on negatiivinen vaikutus kielellisiin ja kognitiivisiin kykyihin. Lapset, joilla on binauraalinen kuulonalenema, kuntoutetaan tämän vuoksi aina bilateraalisesti. Mutta myös aikuisen kuulokyky saattaa heiketä mikäli kuuloalenemaa ei paikata riittävän hyvin johtuen yksipuoleisesta kuulonkuntoutuksesta.


Bilateraalinen tinnituksen helpotus

Tinnituspotilaat, joilla on myös kuulonalenemaa voivat hyötyä bilateraalisesta kuulonkuntoutuksesta, sillä kuulokojeet auttavat viemään huomiota pois negatiivisista tinnitusäänistä palauttamalla normaaleja ja miellyttäviä ääniä kuultavaksi.


Helpotusta väsymykseen

Binauraalinen kuuleminen on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa on runsaasti kovaa häiriöääntä. Käyttäjä voi keskittyä paremmin puheääneen kahdella kuulokojeella. Täten kuulemisesta tulee vähemmän uuvuttavaa ja keskusteluihin osallistuminen on helpompaa ja vähemmän väsyttävää kuin yhdellä kojeella.


Kenelle bilateraalinen kuulonkuntoutus kuuluu?

Tämän hetkisten tutkimusten perusteella, jokainen binauraalisesta kuulonalenemasta kärsivä henkilö,, hyötyisi bilateraalisesta kuulonkuntoutuksesta. Vain niin äänimaailma voidaan prosessoida luonnollisesti. Kun huomaat kuulosi heikentyneen, ota yhteyttä ja varaa aika kuulontutkimukseen.